Закони

i

Закон о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела

(„Службени гласник Републике Српске“ број 65/18)

i

Закон о републичкој управи

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 118/08, 11/09,74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)

i

Закон о кривичном поступку

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 53/12)

i

Кривични закон

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12, 67/13, 64/17)

i

Закон о стварним правима

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15)

i

Закон о тржишту хартија од вриједности

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17)

i

Закон о извршном поступку

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14)