Подзаконски акти

i

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Агенцији за управљање одузетом имовином

i

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за управљање одузетом имовином

i

Правилник о садржају и изгледу легитимације за запослене у Агенцији за управљање одузетом имовином

(„Службени гласник Републике Српске“ број 100/18)

i

Правилник o садржини и начину сачињавања записника и садржини и начину вођења евиденција о пословима Агенције за управљање одузетом имовином

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 21/19)​

i

Правилник o начину обављања послова управљања одузетом имовином

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 91/20)​