23. 10. 1919.

У складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) Влада Републике Српске је својом одлуком број 04/1-012-2-1301/19 od 16.05.2019. године („Службени гласник РС“ број 45/19) располагала трајно одузетом имовином у јавном интересу.

Наведеном одлуком Владе Републике Српске, на Црвени крст Републике Српске пренесено је право власништва, без ограничења и без накнаде над аутомобилом марке “СМАРТ МЦ01”, црне боје, регистарских ознака Е34-Ј-366, процијењене вриједности 4.144,00 КМ.

Поступајући по одлуци Владе, дана 25.07.2019. године, Агенција за управљање одузетом имовином извршила је предају аутомобила Црвеном крсту Републике Српске, а који ће бити кориштен у раду ове организације.