15. 03. 2121.

Поступајући по одлуци Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-526/21 од 18.02.2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 18/21) Агенција је предала трајно одузету имовину Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ из Бања Луке.

Ради се о одређеној количини разне тексиле робе, односно одјевним предметима, који су правоснажном судском одлуком одузети у кривичном поступку, те у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела повјерени на управљање Агенцији.

У поступку располагања трајно одузетом имовином у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, Одлуком Владе Републике Српске ова имовина пренесена је у власништво ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ из Бања Луке, чиме ће се појачати материјални капацитети ове јавне установе.